bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 18

Protož ani první onen kšaft bez krve nebyl posvěcován.