bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 20

Řka: Tatoť jest krev Zákona, kterýž vám Bůh vydal.