bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 21

Ano i stánku i všech nádob k službě náležitých rovně též krví pokropil.