bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 22

A téměř všecko podle Zákona krví očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá odpuštění vin.