bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 25

Ne aby častokrát obětoval sebe samého, jako nejvyšší kněz vcházel do svatyně každý rok se krví cizí,