bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 26

(Sic jinak byl by musil častokrát trpěti od počátku světa,) ale nyní jednou při skonání věků, na shlazení hřícha skrze obětování sebe samého, zjeven jest.