bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 27

A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud,