bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 28

Tak i Kristus jednou jest obětován, k shlazení mnohých lidi hříchů; podruhé pak bez hříchu ukáže se těm, kteříž ho čekají k spasení.