bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 3

Za druhou pak oponou byl stánek, kterýž sloul svatyně svatých,