bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 5

Nad truhlou pak byli dva cherubínové slávy, zastěňujíci slitovnici. O kterýchž věcech není potřebí nyní vypravovati o jedné každé obzvláštně.