bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 6

To vše když tak jest zřízeno, do prvního stánku vždycky vcházejí kněží, služby vykonávajíce,