bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 8

Čímž Duch svatý ukazuje to, že ještě nebyla zjevena cesta k svatyni, dokudž první stánek trval.