bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 9

Kterýž byl podobenstvím na ten přítomný čas, v němžto darové a oběti se obětují, kteréž nemohou dokonalého v svědomí učiniti toho, kdož obětuje,