bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 10

A nevyplénili Kananea bydlícího v Gázer. I bydlil Kananejský u prostřed Efraima až do dnes, dávaje plat.