bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 2

A od Bethel vychází do Lůza, a přichází ku pomezí Archi do Atarot.