bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 3

Potom jde k moři ku pomezí Jefleti, až ku pomezí Betoron dolního, a až k Gázer, a skonává se při moři.