bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 4

I vzali dědictví své synové Jozefovi, Manasses a Efraim.