bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 5

Byla pak meze synů Efraimových po čeledech jejich, ta byla meze dědictví jejich na východ, od Atarot Addar až do Betoron vrchního.