bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 7

A sstupuje z Janoe do Atarot a Nárat, a přichází do Jericha, a vychází k Jordánu.