bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 8

Od Tafue meze jde k moři ku potoku Kána, a skonává se při moři. To jest dědictví pokolení synů Efraim po čeledech jejich.