bible
bible

Kniha Jozue kapitola 17 verš 12

Ale synové Manassesovi nemohli vypléniti obyvatelů těch měst; protož směleji počal Kananejský bydliti v zemi té.