bible
bible

Kniha Jozue kapitola 17 verš 13

Když se pak zsilili synové Izraelští, uvedli sobě Kananejské pod plat, a nevyhladili jich do konce.