bible
bible

Kniha Jozue kapitola 17 verš 6

Nebo dcery Manassesovy obdržely dědictví mezi syny jeho, země pak Galád přišla jiným synům Manassesovým.