bible
bible

Kniha Jozue kapitola 17 verš 7

A byla meze Manassesova od Asser, Michmetat, jenž jest před Sichem, a táhne se na pravou stranu k obyvatelům Entafue.