bible
bible

Kniha Jozue kapitola 18 verš 10

I uvrhl jim losy Jozue v Sílo před Hospodinem, a rozdělil tu Jozue zemi synům Izraelským vedlé dílů jejich.