bible
bible

Kniha Jozue kapitola 18 verš 11

Padl pak los pokolení synů Beniaminových po čeledech jejich, a přišla meze dílu jejich mezi syny Juda a syny Jozefovy.