bible
bible

Kniha Jozue kapitola 22 verš 26

Protož jsme řekli: Přičiňme se a vzdělejme oltář, ne pro zápaly a oběti,