bible
bible

Kniha Jozue kapitola 22 verš 6

A požehnav jim Jozue, propustil je; i odešli do stanů svých.