bible
bible

Kniha Jozue kapitola 23 verš 10

Tak jeden z vás honiti bude tisíc, nebo Hospodin Bůh váš onť bojuje za vás, jakož mluvil vám.