bible
bible

Kniha Jozue kapitola 23 verš 11

Toho tedy nejpilnější buďte, abyste milovali Hospodina Boha svého.