bible
bible

Kniha Jozue kapitola 23 verš 2

Že povolav Jozue všeho Izraele, starších jeho i předních jeho soudců i správců jeho, řekl jim: Já jsem se sstaral a sešel věkem.