bible
bible

Kniha Jozue kapitola 23 verš 8

Ale přídržte se Hospodina Boha svého, jakož jste činili až do tohoto dne.