bible
bible

Kniha Jozue kapitola 24 verš 10

Ale nechtěl jsem slyšeti Baláma, pročež stále dobrořečil vám, a tak vysvobodil jsem vás z ruky jeho.