bible
bible

Kniha Jozue kapitola 24 verš 33

Eleazar také, syn Aronův, umřel, a pochovali jej na pahrbku Fínesa syna jeho, kterýž dán byl jemu na hoře Efraim.