bible
bible

Kniha Jozue kapitola 24 verš 6

A vyvedl jsem otce vaše z Egypta, i přišli jste k moři, a honili Egyptští otce vaše s vozy a jezdci až k moři Rudému.