bible
bible

Kniha Jozue kapitola 5 verš 10

Když pak ležení měli synové Izraelští v Galgala, slavili velikunoc čtrnáctého dne toho měsíce u večer, na rovinách Jericha.