bible
bible

Kniha Jozue kapitola 5 verš 2

Toho času řekl Hospodin k Jozue: Udělej sobě nože ostré, a obřež opět syny Izraelské po druhé.