bible
bible

Kniha Jozue kapitola 5 verš 3

I udělal sobě Jozue nože ostré, a obřezal syny Izraelské na pahrbku Aralot.