bible
bible

Kniha Jozue kapitola 5 verš 8

Když pak byl všecken lid obřezán, zůstali na místě svém v ležení, dokudž se nezhojili.