bible
bible

Kniha Jozue kapitola 6 verš 1

Jericho pak velmi pilně zavříno bylo pro strach synů Izraelských, a žádný nevycházel ven, ani tam nevcházel.