bible
bible

Kniha Jozue kapitola 6 verš 2

I řekl Hospodin k Jozue: Aj, dal jsem v ruku tvou Jericho, a krále jeho s silnými muži jeho.