bible
bible

Kniha Jozue kapitola 6 verš 27

Byl pak Hospodin s Jozue, a rozhlásila se pověst o něm po vší zemi.