bible
bible

Kniha Jozue kapitola 8 verš 12

Vzal pak byl okolo pěti tisíc mužů, kteréž postavil v zálohách mezi Bethel a Hai, od západní stany města.