bible
bible

Kniha Jozue kapitola 8 verš 15

I postoupil Jozue a všecken Izrael před nimi, a utíkali cestou pouště.