bible
bible

Kniha Jozue kapitola 8 verš 7

Vy mezi tím vyskočíte z záloh, a vyženete ostatní obyvatele města, nebo dá je Hospodin Bůh váš v ruku vaši.