bible
bible

Kniha Jozue kapitola 9 verš 14

I přijali to muži ti z pokrmů jejich, a úst Hospodinových neotázali se.