bible
bible

Kniha Jozue kapitola 9 verš 20

Toto jim učiníme: Zanecháme jich při životu, aby nebylo na nás rozhněvání pro přísahu, kterouž jsme jim učinili.