bible
bible

Kniha Jozue kapitola 9 verš 23

Protož nyní zlořečení jste, a nepřestanou z vás služebníci, a kteříž by dříví sekali a vodu nosili do domu Boha mého.