bible
bible

Kniha Jozue kapitola 9 verš 26

I učinil jim tak, a vysvobodil je z rukou synů Izraelských, aby jich nepobili.