bible
bible

Kniha Jozue kapitola 9 verš 8

Ale oni odpověděli Jozue: Služebníci tvoji jsme. Jimž řekl Jozue: Kdo pak jste, a odkud jste přišli?